Ikuti Blog ini

KENYATAAN MEDIA PRESIDEN PAS : PAS DAN MASYARAKAT MAJMUK


Masih ramai dikalangan anggota masyarakat yang terbelenggu dengan kongkongan kejahilan terhadap Islam khususnya Fiqh Siyasah, apabila mereka merasa pelik melihat PAS boleh mengadakan persefahaman kerjasama politik bersama parti bukan Islam seperti DAP, yang dituduh setengah pihak sebagai fanatik atau chauvinis. Seterusnya mereka ini bertanya : Mengapa PAS tidak boleh mengadakan persefahaman dengan UMNO yang sebangsa dengan PAS ? . Tidakkah pendekatan mengadakan persefahaman dengan UMNO akan menjadi lebih mudah berbanding DAP atau PKR ?. Lalu penentang PAS yang tidak faham ini menyimpulkan bahawa PAS telah menggadaikan prinsip perjuangannya sebaik sahaja mengamalkan pendekatan Tahaluf Siyasi bersama rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat !.

Persoalan di atas boleh difahami jawapannya dengan mempunyai fikiran yang tenang dan terbuka dalam menekuni tulisan ringkas ini.

Syarat pertamanya ialah kita mestilah memahami kaedah ajaran Islam dalam menangani masyarakat majmuk bersama pendekatannya. Perlu difahami juga bahawa Islam pula bukannya agama yang terikat dan terbelenggu dengan semangat kebangsaan, walau pun peranan bangsa tidak boleh dinafikan wujudnya. Dalam amalan politik Islam pula terdapat ajaran dan hukum yang berkait dengan pendekatan yang adil terhadap masyarakat majmuk termasuklah layanan Islam dalam aspek kepelbagaian agama. Risalah atau mesej Islam adalah bersifat sejagat, kerana kedatangan Nabi Muhammad SAW membawa rahmat kepada seluruh alam, manusia dan makhluk yang lain. Kerasulannya adalah kepada seluruh rumpun manusia, tidak terikat dengan bangsanya sendiri, tanahair dan zaman. Maka yang dikira termasuk dalam kerasulannya juga adalah dalam aspek politik menegakkan dan mentadbir sesebuah negara.

Islam tetap didahulukan, manakala fahaman kebangsaan pula hanyalah satu perasaan yang tidak boleh menjadi akidah. Peranan kebangsaan menjadi baik apabila Islam menjadi akidah dan petunjuknya. Hanya Islam menjadi petunjuk kepada bangsa, hanya bangsa yang berpegang dengan Islam sahaja boleh menunaikan amanahnya.

Adalah menjadi hikmah terbesar, bahawa musuh pertama Islam di kalangan Nabi Muhammad SAW di Semananjung Tanah Arab ialah dari kalangan bangsa Arab Makkah dan yang awal menerima Islam dan memperjuangkannya pula adalah mereka juga. Rasulullah SAW memulakan kemerdekaan bangsanya dengan menentang kongkongan jahiliyah daripada bangsanya sendiri, walaupun di masa itu ramai kabilah Arab dan wilayahnya dijajah oleh kuasa besar Rom dan Parsi.

Walaupun mesej Islam itu kepada seluruh manusia, tetapi konsep berdakwah menekankan bahawa kita sekali-kali tidak boleh memaksa pihak lain supaya menganut Islam. Dalam masa yang sama Islam menerima konsep masyarakat majmuk yang menjadi naluri manusia yang menjadikan mereka wajib bermasyarakat madani, walau pun berbeza bangsa dan agama. Di sinilah betapa hebatnya firman Allah SWT :

Maksudnya :

Wahai manusia, Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki (Adam) dan seorang perempuan (hawwaa) dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-kaum, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Meliputi Ilmunya.

Manusia itu wajib bermasyarakat di peringkat setempat dan antara bangsa, kerana mereka tidak mampu menghasilkan keperluan hidupnya secara bersendirian atau individu, satu keluarga dan satu bangsa sahaja tanpa berhubung di antara satu sama lain. Sehelai kain untuk pakaian memerlukan penanam kapas, pelombong besi dan tukang besi untuk alat tanaman, penenun kain dan seterusnya. Begitulah juga keperluan makanan, tempat tinggal dan sebagainya.

Ibnu Khaldun (1332M – 1406M) menyebut manusia itu bersifat dengan sifat Madani, iaitu kemestian untuk berkumpul dan berhubung secara berpusat dengan adanya penempatan yang memerlukan pertukaran kemahiran dan hasil kerja yang berbeza. Tempat berhimpun itu dinamakan Bandar (Madinah) dan pekerjaan mereka mestilah dimajukan secara ilmu, menerusi kajian dan pengalaman dengan menggunakan akal yang berkembang sehingga berlakunya kemajuan dan pencapaian yang dinamakan sebagai “Tamaddun”. Walau pun mereka berbeza agama dan bangsa, namun keperluan berhubung tetap wujud secara fitrah. Dalam masyarakat yang bersifat madani mereka perlu kepada cara hidup berkonsepkan politik dan berekonomi disemua peringkat, negeri dan antarabangsa.

Kedua, bagi merealisasikan aspek ini maka Rasulullah SAW melaksanakan konsep madani dengan mengadakan “tahaluf” atau kerjasama di kalangan yang boleh bekerjasama dari aspek kemanusiaan dengan kalangan manusia yang menyedari hakikat ini, dan negara pertama itu dinamakan Madinah. Rasulullah SAW melaksanakan tugas serampang dua mata yang ditunjuk oleh Allah menjadi tujuan kerasulannya untuk seluruh manusia dengan menyatukan umat manusia yang dibahagikan kepada dua kumpulan. Pertama - dinamakan ‘umat Ijabah’, mereka ialah penganut Islam yang menyahut seruan menganut agama. Kedua - umat dakwah, mereka termasuk kalangan bukan Islam berbagai bangsa dan agama, namun diajak bersama melihat sifat kemanusiaan sejagat yang ada dalam Islam secara amali (praktikal) bagi menghasilkan keperluan hidup secara nalurinya.

Pelaksanaan secara amali terhadap manusia majmuk itu ditemukan dengan menegakkan keadilan mutlak yang diwajibkan oleh Allah mengikut firman Allah SWT :

Maksudnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu melaksana dan mentadbir dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Diriwayatkan dalam Hadith Qudsi bahawa Allah SWT berfirman :

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

(رواية مسلم ).

Maksudnya : (Wahai hamba-hamba ku , sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim itu berlaku ke atasku dan aku jadikan ia diharamkan di kalangan kamu, maka jangan sekali-kali kamu berlaku zalim).

Dalam pendekatan yang kedua Rasulullah SAW berhubung dengan kalangan bukan Islam yang ada sifat kemanusiaan, dalam keadaan orang Islam pula kosisten dan iltizam berpegang kepada prinsip dan konsep Islam. Pelaksanaanya dilakukan ketika tanpa negara dan bernegara. Ketika di Makkah, Rasulullah SAW menerima perlindungan bapa saudaranya Abu Tholib yang tidak menganut Islam, dengan konsep yang dinamakan “Himayah” (perlindungan ). Ianya juga dilakukan dengan Mut’im bin Adi iaitu seorang bukan Islam, ketika Rasulullah SAW masuk ke Makkah daripada Thaif. Ciri persamaan adalah kebencian terhadap kezaliman. Rasulullah SAW juga menggunakan khidmat Abdullah bin Uraiqit, juga seorang bukan Islam bagi memandu unta ketika berhijrah dengan penuh kerahsiaan dan memerintah menantunya Saidina Ali KWJH supaya memulangkan simpanan amanah kalangan penduduk Makkah daripada kalangan bukan Islam yang mempercayainya.

Ketika di Madinah pula Rasulullah SAW mengadakan Tahaluf (persefahaman politik) dengan pihak kalangan bukan Islam dan melakukan muamalah berhutang dan bergadai dengan mereka, seterusnya menerima beberapa kabilah musyrikin bernaung di bawahnya dalam perjanjian Hudaibiyyah. Dalam kedua-kedua keadaan tersebut Rasulullah SAW teguh dengan dasar dan menunjukkan akhlak mulia Islam terhadap bukan Islam yang ada persamaan dari segi kemanusiaan. Dasar dan konsep ini dilaksanakan oleh sepanjang generasi di zaman keemasan dan kejayaan, ditinggalkan di zaman kelemahan dan kejatuhan sehinggalah Negara umat Islam dijajah.

Pendekatan PAS yang berdasarkan Islam, dalam hubungan dengan bukan Islam sangat berbeza dengan UMNO yang berfahaman kebangsaan mengatasi Islam secara sekularisme. Di bawah pemerintahan BN, Islam tidak berkuasa mentadbir tetapi berada di bawah tadbir, dalam keadaan menerima hakikat yang sama wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia yang tidak ditangani secara Islam yang sebenarnya.

Lihat sahajalah contoh kejadian terkini yang berlaku terhadap Encik Frusis Lebi, seorang OKU yang juga merupakan seorang pekebun dan petani dari Kampung Entulang Entawa dari Bahagian Sri Aman yang dinafikan bantuan Kerajaan di atas alasan menyokong pembangkang di Sarawak (rujuk Surat Menteri Muda Pertanian Sarawak, KPP/MM/31 bertarikh 8 Disember 2011 yang disiarkan melalui portal berita Malaysiakini). Inilah antara siri ketidakadilan layanan kerajaan yang diamanahkan oleh rakyat, sedangkan mereka juga adalah rakyat yang turut sama menyumbang kepada pendapatan Negara. Inikah rupa bentuk kerajaan bertanggungjawab yang mahu ditegakkan ?

PAS berpegang dengan konsep yang ditunjuk oleh al Quran, bahawa bumi adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan mana-mana bangsa. Seluruh manusia adalah pemegang amanah di mana bumi mereka berpijak, adalah wajib melaksanakan keadilan Ilahi tanpa mengira bangsa. Apatah lagi, bagi umat Islam tuntukan melaksanakan keadilan adalah tersangat penting untuk dilaksankan kepada semua.

Maka PAS berbeza pendekatan dengan UMNO bagi mengolah politik masyarakat majmuk yang diwujudkan oleh penjajah. Kita mestilah memahami bahawa penjajah telah melonggokkan berbagai kaum untuk diperhamba bagi kepentingan mereka dan di adu domba untuk menjadi lemah supaya terus bernaung di bawah mereka selama-lamanya.

Pendekatan PAS ialah pemimpin Islam teguh berpegang dengan prinsip dan akhlak contoh dan menegakkan keadilan untuk semua tanpa memaksa dalam perkara yang berbeza, serta memanfaatkan kebolehan berbagai kaum secara bersama dan saksama bagi membina negara. Bangsa Melayu ada keistimewaannya dari segi kebolehan, begitu juga bangsa Cina, India dan lain-lain. Kalau diselaras secara saksama nescaya dapat dimanafaatkan untuk membina negara dengan baik.

PAS tidak berganjak dalam perkara halal dan haram, serta perkara wajib, dalam semua urusan peribadi dan cara hidup tanpa memaksa penganut agama lain. PAS mewajibkan sifat Islam itu bermula dengan peribadi pemimpin. Dalam hal ini sesiapa sahaja ahli PAS yang mengerjakan perkara haram dipecat daripada parti. PAS pernah memecat ahli Parlimen yang menari dan sebagainya. Ada pun pihak lain terpulang kepada anutan yang tidak boleh diganggu gugat dengan kawalan yang tidak merosakkan hubungan masyarakat majmuk . Apabila memerintah kerajaan negeri dan PAS memimpinnya, maka pendekatan Islam mengikut bidang kuasa negeri dilaksanakan dengan batas hukum Syarak. Penganut agama lain wajib diberi hak yang adil tanpa fanatik perkauman.

UMNO pula tidak konsisten dan iltizam apabila menunjukkan Islam secara terpilih dan tidak ada peraturan boleh memecat ahli UMNO yang mengerjakan maksiat, kerana sifat kebangsaannya sahaja mengatasi sifat Islamnya. Pelaksanaan Islamnya juga tidak istiqamah, contohnya dalam kawalan terhadap arak dan judi pula secara berlesen yang tidak ada sempadan kukuh bagi penganut Islam, bukannya kawalan secara hukum Islam yang sebenar sehingga penganut Islam dalam UMNO tidak mampu menjadi model Islam dan UMNO gagal mendidik melayu Islam menjadi contoh yang baik. PAS pernah bersama kerajaan campuran dengan UMNO diawal tahun tujuh puluhan dan bersama menubuh BN dipertenghannya, dengan syarat PAS tetap dengan dasarnya, kemudiannya berlaku pertembungan kefahaman.

Presiden MCA secara terbuka dalam debatnya menyatakan kejayaannya menundukkan UMNO dalam isu pelaksanaan hukum hudud, sebaliknya Sdr. Lim Guan Eng menegaskan itu adalah hak PAS yang berbeza dengan DAP.

UMNO tidak konsisten dalam mempertahankan kawasan melayu dan Islam apabila sanggup menyerahkan kawasan majoriti melayu Islam kepada MCA, Gerakan dan MIC bagi menyelamatkan rakannya yang kalah di kawasan majoriti bukan Islam.

PAS telah berjaya mengubah sentimen perkauman apabila berjaya memenangi hati penganut bukan Islam ketika menentang calon bukan Islam daripada BN. Contohnya YB Dr Mariah Mahmud mengalahkan calon MIC dengan mendapat sokongan dan kegembiraan kaum India bukan Islam dan kesedihan penyokong UMNO melayu yang dikatakan kuat semangat kebangsaannya tetapi bermatian mempertahankan MIC. Begitulah juga juga kemenangan Datuk Kamarul Bahrain di Teluk Kemang. DAP pula tetap bertahan di kawasan majoriti kaum bukan Islam tanpa berpindah.

PAS juga berjaya menunjukkan kerajaan bersih secara bersendirian dan bersama Pakatan Rakyat walau pun berdepan dengan layanan tidak menghormati sistem federalisme dan akhlak amalan Demokrasi.

Dua pendekatan yang berbeza cara dalam menangani masyarakat majmuk telah diberi selama lebih 50 tahun kepada UMNO memimpin negara dengan gagasan Barisan Nasional yang banyak kelemahan dan penyelewengan, serta mencetuskan masalah rakyat berbagai kaum yang masih belum selesai dalam tempoh yang bagitu panjang, dan penganut Islam menjadi larut pegangan agamanya.

Sudah tiba masanya khususnya melayu Islam memberi kepercayaan kepada PAS menggantikan UMNO dengan konsep Islam menyelesaikan masalah masyarakat majmuk, menerusi gagasan Pakatan Rakyat.


Hj Abdul Hadi Awang
Presiden PAS

Habis Santan Hampas Dibuang: Habis Galas Ku Li Terbuang

Sila berundur secara terhormat

GUA MUSANG - Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razaleigh Hamzah yang disifatkan `barah’ dalam Umno kerana banyak mengeluarkan kenyataan yang bertentangan dengan prinsip perjuangan parti itu dinasihatkan berundur secara terhormat.

Ini bagi mengelakkan pemimpin yang menerajui 37 tahun Umno Bahagian Gua Musang itu menanggung malu akibat digugurkan daripada senarai calon Barisan Nasional (BN) bagi kerusi tersebut pada Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU13) tidak lama lagi.

Keputusan itu dicapai dalam perjumpaan antara 16 pemimpin akar umbi Umno Bahagian Gua Musang yang mengadakan mesyuarat tergempar di Bandar Baru, di sini, pagi semalam.

Majlis perjumpaan yang dipenge­rusikan Ketua Umno Cawangan Bandar Lama, Ab Wahab Yunus itu turut dihadiri tiga Ahli Jawatankuasa Umno Bahagian Gua Musang, enam ketua cawangan, wakil peneroka Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (Kesedar) dan Felda.

Kebanyakan mere­ka menyuarakan su­dah sampai masanya ba­gi pemimpin paling lama berkhidmat di Parlimen Gua Musang itu bersara daripada parti dan memberi laluan pula kepada pemimpin mu­da sebagai usaha mentransformasikan perjuangan parti berkenaan di peringkat bahagian terbabit.

Perjumpaan diadakan bagi memperbetulkan kenyataan pemim­pin itu yang disiarkan dalam kebanya­kan media berhubung langkahnya untuk bertanding sebagai calon Bebas jika tidak dicalonkan BN pada PRU13 nanti.

Ab Wahab berkata, Tengku Ra­zaleigh semakin hilang pengaruhnya yang bukan sahaja di peringkat pusat, tetapi di bahagian itu apabila tidak mempunyai pendirian dalam perjuangan parti Umno serta BN.

Beliau berkata, kumpulannya terpaksa memberanikan diri membuat pendirian lebih tegas dengan mendesak Tengku Razaleigh berundur lebih awal kerana zaman sekarang bukan lagi sepadan dengan jiwa pemimpin veteran.

“Beliau dalam Umno pun banyak mengeluarkan berita-berita yang sensitif dengan perjuangan Umno dan seolah-olah lebih mirip kepada pembangkang, oleh itu adalah lebih baik dia berterus terang dengan pendirian sebenar.

“Kita sebagai pemimpin peringkat akar umbi kadang-kala malu dan sedih dengan kenyataan yang dikeluarkan Tengku Razaleigh kerana lebih banyak memihak kepada pembangkang termasuk isu royalti minyak serta penyenaraian Felda di Bursa Malaysia,” katanya.

Sementara itu, AJK Umno bahagian, Ab Aziz Mohamad, pula berkata, Tengku Razaleigh juga sejak kebelakangan ini berjuang lebih mementingkan peribadinya yang ingin merebut jawatan pemimpin tertinggi kerajaan dan Umno.

Beliau berkata, pemimpin itu langsung tidak mengambil kisah masalah yang dihadapi rakyat termasuk juga peneroka Rancangan Kemajuan Tanah (RKT) Kesedar yang dijanjikan untuk lupus hutan, namun sampai sekarang gagal dilaksanakan.

“Ini telah membuktikan kepada kita bahawa Tengku Razaliegh bukan lagi pemimpin yang harus kita puja seperti sebelum ini dan saya minta beliau berundurlah secara terhormat dan memberi laluan pula kepada pemimpin muda yang lebih berwibawa,” katanya.

Ketua Umno Cawangan Kampung Panggong Lalat, Ab Karim Mat Diah berkata, mungkin Tengku Razaleigh yang terlalu ghairah kemenangannya selama ini disebabkan rakyat memujanya.

“Sekarang bukan lagi untuk kita memuja atau menyanjung tinggi pemimpin tersebut berikutan dia langsung tidak menghomrmati pemimpin lain di peringkat tertinggi hingga kerap kali menteri yang datang ke kawasan ini tidak menyambut bersama,” katanya. -SH

Ku Li tetap tanding jikapun tidak dicalon


SHAH ALAM - Ahli Parlimen veteran Tengku Razaleigh Hamzah mahu bertanding lagi di kerusi Parlimen Gua Musang, yang disandangnya sejak 1969, jikapun tidak dicalonkan oleh partinya pada Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU13).

Menurut Ketua Umno Gua Musang ini, hanya rakyat yang boleh memutuskan kedudukannya dalam pilihan raya umum akan datang.

"Saya terpulang kepada rakyat...," kata beliau dalam temu bual eksklusif dengan saluran Astro Awani yang disiarkan hari ini.

Tengku Razaleigh, yang juga bekas Menteri Kewangan dan Naib Presiden Umno, merupakan antara wakil rakyat paling lama yang masih berkhidmat.

Bahagian Gua Musang merupakan antara beberapa kerusi yang menjadi kubu kuat Umno dan Barisan Nasional (BN) di Kelantan.

Mengikut tradisi BN, parti-parti komponen akan menamakan senarai calon untuk dipilih oleh pucuk kepimpinan perikatan itu.

Tengku Razaleigh melahirkan pendirian ini ketika BN sedang bersiap untuk mengadakan PRU13, yang banyak pihak menyebut akan dipanggil pada Mei atau Jun ini.

Sidang Parlimen akan bersidang selama sebulan mulai 12 Mac ini.

Dalam temu bual itu, Tengku Razaleigh yang mesra dengan panggilan "Ku Li" berkata, soal parti tidak begitu penting sekali.

"Soal parti barangkali tak begitu penting sekali... bukanlah saya ketepikan kepentingan parti," kata beliau yang pada tahun 1987 mencabar Tun Dr Mahathir Mohamad dalam pemilihan jawatan Presiden Umno.

Mengenai kualiti calon yang rakyat mahukan, Tengku Razaleigh berkata, mereka yang hendak dipilih sebagai calon seharusnya dapat melayani tuntutan-tuntutan rakyat.

"Mesti bukan saja pandai buat kerja misalnya di Parlimen ataupun di luar Parlimen, tetapi mesti dapat melayani tuntutan rakyat, memang tuntutan rakyat ini banyak, seribu satu macam berbeza daripada bandar dan di luar bandar," katanya lagi.

Katanya, rakyat juga mahu wakil rakyat yang tidak mencari komisen daripada projek kerajaan atau menyeleweng duit peruntukan untuk rakyat.

Sehubungan itu jelas beliau, tidak cukup untuk BN meletakkan calon boleh menang, tetapi wakil yang hendak diturunkan itu mesti juga dilihat bersih.
-SH
Pakatan sedia benar Ku Li bertanding atas tiketnya


Pakatan Rakyat sedia berunding dengan ahli veteran Umno Tengku Razaleigh Hamzah jika beliau berhasrat bertanding mempertahankan kerusi Parlimen Gua Musang yang dipegangnya atas tiket Pakatan Rakyat, kata naib presiden PAS, Salahuddin Ayub.

Salahuddin mengulas kenyataan Razaleigh baru-baru ini bahawa beliau akan bertanding di kerusi Parlimen yang dipegangnya sejak pilihan raya umum 1969 meskipun tidak dicalonkan oleh Umno.

"Sama ada Pakatan terima atau tidak, ia tidak Ku Li bertanding di bawah Pakatan Rakyat, saya tidak boleh putuskan. Perkara ini perlu persetujuan semua (parti yang bergabung dalam Pakatan, iaitu PAS, PKR dan DAP).

"Saya percaya sekiranya beliau menyatakan hasrat itu, kita (Pkatan) sedia berbincang,” katanya dipetik akhbar Sinar Harian, hari ini, sambil menambah bahawa bekas menteri kewangan itu masih relevan dalam landskap politik semasa.

Razaleigh, yang lebih dikenali sebagai Ku Li, baru-baru ini memberitahu media bahawa hanya rakyat dapat membuat keputusan berhubung kerjaya politik beliau.

Sebelum ini, ada ura-ura bahawa putera Kelantan itu tidak akan dicalonkan semula kerana beliau didakwa sebagai lantang membidas BN, khususnya Umno.

Bagaimanapun akhbar milik parti itu, Utusan Malaysia dalam satu laporan pada bulan lalu melaporkan Pengerusi BN Kelantan Tan Sri Annuar Musa mengesahkan bahawa Ku Li antara 16 muka lama yang akan dicalonkan semula pada pilihan raya umum akan datang.
-mk

Semua layak debat dengan Najib kecuali 'orang gila'


najib-anwar-B


PETALING JAYA - PKR yang berulang kali mengajak Datuk Seri Najib Tun Razak agar berdebat dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini menegaskan, mana-mana pemimpin yang tiada rekod sakit mental memang layak untuk berdebat dengan Perdana Menteri.

Semalam, Najib menerusi entri blognya berkata beliau bersedia berdebat dengan sesiapapun asalkan lawannya mempunyai pemikiran yang munasabah dan berwawasan.

Pengarah Strategi PKR, Rafizi Ramli berkata, apa yang paling penting adalah rakyat mahukan debat antara Najib dengan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim diadakan.

"Bukan beliau (Najib) yang tentukan, tetapi rakyat kerana jika debat ini diadakan, ia adalah debat di peringkat tertinggi.

"Kita mesti berdebat, hujah lawan hujah, dasar lawan dasar dan membawa arus ekonomi terbaik untuk negara, biar rakyat membuat pilihan," katanya pada sidang media di sini, sebentar tadi.

K’jaan PR bersih, siasat ‘terjun ikut tangga’


TEMERLOH, 6 Mac: Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang yakin rakyat bijak membuat penilaian untuk memilih kerajaan pada pilihan raya umum (PRU) akan datang setelah melihat perbandingan antara kerajaan Barisan Nasional (BN) dan Pakatan Rakyat (PR).
Katanya, walaupun PR hanya mentadbir di empat buah negeri namun rakyat dapat melihat dengan jelas prestasi yang ditunjukkan seperti diakui Ketua Audit Negara dalam laporannya.

(Gambar: Tuan Guru Abdul Hadi melancarkan montaj Pelancaran Dana PRU 13 PAS Pahang.)

Tambahnya, ini dapat dibandingkan dengan kerajaan BN yang terdedah satu demi satu penyelewengan, salah guna kuasa, salah tadbir urus dan rasuah.

“Semua kerajaan PR bersih, percayalah kalau ada sedikit rasuah dapat dihidu, kita percaya pihak berkuasa akan ‘terjun ikut tangga’ untuk datang menyiasat.

“Tapi apa yang diketahui umum keadaan ekonomi dan sosial negeri-negeri yang ditadbir PR terus berkembang dan dipuji audit negara.

“Jadi ini membuktikan kerajaan PR bersih, justeru kita percaya rakyat semakin matang dapat membezakan untuk membuat pilihan pada PRU akan datang,” katanya yang juga Ahli Parlimen Marang.

Tuan Guru Abdul Hadi berkata demikian dalam ceramahnya pada program Munajat Menuju Kemenangan & Pelancaran Dana PRU di Darul Amin Sungai Gau di sini, kelmarin.

Selain Abdul Hadi turut berceramah ialah Pesuruhjaya PAS Pahang yang juga Ketua Penerangan PAS Pusat, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua AMK, Shamsul Iskandar Mat Akin dan Pengerusi DAP Pahang, Leong Ngah Ngah.

Abdul Hadi sebelum itu melancarkan gimik montaj Dana PRU PAS Pahang disaksikan kira-kira 8,000 yang hadir.

Sebanyak RM70,000 berjaya dikutip dalam majlis itu saja daripada sumbangan para dermawan dan PAS kawasan-kawasan untuk tabung PRU.

Pada sebelah petangnya Abdul Hadi sempat menyampaikan amanat khas kepada jentera pilihan raya PAS Pahang disusuli Solat Maghrib di dataran terbuka, Solat Hajat, zikir taubat dan munajat sehingga Solat Isyak.

Dalam pada itu Abdul Hadi yang baru pulang dari lawatan kerja ke Eropah menceritakan, ketika sesi dialog di Bosnia beliau ditanya bagaimana menguruskan ahli-ahli PAS yang mempunyai label tertentu seperti Erdogan, Erbakan atau mempunyai kecenderungan Revolusi Iran, Parti Keadilan Mesir dan sebagainya.

“Saya jawap orang-orang muda biasa mudah terpengaruh dengan perkembangan Islam di seluruh dunia. Saya kata, orang-orang PAS boleh melihat perkembangan di negara-negara lain secara positif tetapi mestilah terjemahkan perjuangan itu bersesuaian dengan perjuangan Islam di negara ini,” jelasnya.

Mengenai PRU, Abdul Hadi berkata PAS akan meletakkan calon bukan Islam di kawasan majoriti bukan Melayu dan perkara tersebut telahpun dibahas oleh Majlis Syura Ulamak.

“PR boleh mendukung semua bangsa selaras dengan keadilan Islam itu sendiri. Sudah tentu berbeza dengan parti-parti dalam BN yang diwujudkan berdasarkan bangsa sehingga memainkan isu perkauman apabila berdepan dengan bangsa masing-masing untuk menarik undi memenangi pilihan raya,” jelasnya.

Tuan Ibrahim pula dalam ucapannya sebelum itu mengecam tindakan kerajaan yang baru mahu mencari tempat pelupusan sisa  prosesan nadir bumi Lynas sedangkan lesen operasi telah dikeluarkan.

Beliau mengulas lapran akhbar harian semalam yang memetik kenyataan Perdana Menteri Najib Tun Razak akan mencari lokasi jauh dan selamat untuk pelupusan sisa kilang Lynas.

“Saya cadangkan hantar saja sisa itu ke Pekan (kawasan parlimen Najib) dan kalau penduduk marah katakan tak bahaya,” katanya sambil disambut ketawa orang ramai.

Tambahnya, dalam masa dua tahun saja kilang Lynas akan menghasilkan 1.6 juta meter padu sisa jadi mana tempat yang nak dikambuskan dan berapa ribu lori yang diperlukan untuk pengangkutan.

Dalam pada itu Leong Ngah Ngah yang berceramah kemudian kesal dengan MCA yang tidak henti-henti memainkan isu perkauman dengan mengulang-ulang cerita di Perak yang mana DAP yang banyak kerusi tetapi PAS yang menjadi Menteri Besar.

“Mereka bukan tidak tahu bahawa telah menjadi undang-undang tubuh negeri tersebut Menteri Besarnya mesti Melayu.

“Kita percaya Umno yang minta MCA mainkan isu perkauman. Nampaknya DAP lebih faham politik baru dan kehendak generasi sekarang dan MCA terus ketinggalan sejak berkawan dengan Umno,” sindirnya.

Leong yang baru pulang dari Medan berkata, beliau melancung  ke sana dengan harga tiket 10 sen iaitu yang ditempahnya 8 bulan lalu melalui Air Asia.

“Jadi saya hairan bagaimana MAS sebuah syarikat kerajaan boleh rugi jutaan ringgit sedangkan Air Asia yang bagi tiket 10 sen pun boleh untung.

“Ini hanya simbolik menggambarkan kerajaan BN lemah dalam pentadbiran dan ekonomi sebab itulah hutang Malaysia sekarang mencecah RM450 bilion,” katanya. -Hrkh

Kedah: Tolak mereka yang menangguk di air keruh

KUALA LUMPUR, : Teras Pengupayaaan Melayu (Teras) mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Kedah di bawah kepimpinan Datuk Seri Ustaz Azizan Razak (gambar) yang berjaya keluar dari kemelut kepimpinan yang telah berakhir dengan permuafakatan positif dan baik melalui keputusan kolektif di bawah kepimpinan Datuk Seri Abdul Hadi Awang.

Presidennnya, Mohd Azmi Abdul Hamid berkata, khilaf kepimpinan adalah suatu yang lazim dalam mana-mana organisasi.

"Hanya kematangan dan hati yang ikhlas untuk bertanggungjawab langsung kepada Allah ketika menerajui organisasi dan kerajaan negeri, akan menelurkan kejernihan yang cemerlang," katanya kepada Harakahdaily.

Beliau berkata, episod kekhilafan antara pemimpin yang berakhir itu seharusnya menambahkan tekad dan iltizam untuk kembali memperkukuhkan saf dengan lebih ampuh dan utuh.

Katanya, sesungguhnya rakyat akan terus memerhati gelagat kepimpinan kerajaan mana-mana gabungan parti politik.

Justeru, katanya tidak seharusnya diperkecilkan atau meremehkan arus rakyat yang akan sentiasa siap membuat perubahan apabila keyakinan dan kepercayaan rakyat terhakis.

Lebih berat lagi, ujarnya kepimpinan seharusnya lebih rasa takut dan gerun dengan persoalan yang bakal dilontarkan bila mana berhadapan dengan Allah SWT nanti ketika mana amanah dikhianati.

"Inilah rumusan yang sepatutnya dijadi ‘ibrah yang penting untuk semua yang terlibat dengan kepimpinan agar sentiasa mawas dan sedar diri," katanya lagi.

Tambahnya, Teras sangat mengharapkan di saat rakyat meletakkan keyakinan bahawa sudah tiba masanya mandat memerintah diserahkan kepada mereka yang berjiwa Islam, kerja keras untuk menunjukkan hasil bahawa memang tawaran Islam jauh lebih ulung berbanding kerajaan yang berteraskan dasar asobiyyah dan sekularisme, hendaklah dizahirkan.

Kini, ujarnya lagi seluruh tenaga harus kembali kepada menentukan mandat rakyat disempurnakan dan amanah Allah ditunaikan.

"Tolak mereka yang cuba meraih kesempatan untuk menangguk di air yang keruh, semua aktivis Islam seharusnya kembali bermuhasabah dan siap mentarbiyyah diri dengan lebih intensif dengan kesedaran tinggi bahawa mehnah dan fitnah dalam perjuangan tidak mengenal sama ada seseorang itu menjadi aktor senior mahpun aktivis muda," katanya.

Sehubungan itu, tambahnya Teras menyeru semua yang terlibat dalam episod kekhilafahan di kalangan kepimpinan negeri Kedah bersedia meletak ketepi segala persengketaan dan kembali mengukuh khittah perjuangan dengan istiqamah.

"Cukup rakyat telah meneliti kepincangan pemerintah yang sudah terlajak tua memerintah negara ini.

"Jika rakyat dikecewakan lagi dengan retorika perjuangan atas nama Islam tetapi gagal mencari jalan persepakatan, tidak ada yang seharus dipersalahkan selain diri sendiri," ujarnya.

Gambaq lawak menjelang pilihanraya...


Pak Long gelak guling-guling tengok gambaq yang Mak Long hang pilih kali nih... haha... Tak gelak mai mananya, yang jadi peneman kat belakang lagi ramai dari yang nganga terkangkang... hehe... Bila penceramah pakai kain... orang tengok dah rasa lain. Mampuih majlis nak berseri... bila dah tau poket tak berisi... kahkahkah...

Mak Long hang kata gambaq ni dia jumpak kat fesbuk, majlis MIC yang dah dekat-dekat nak mati berdiri... hehe... Chitt!! buat malu kat Hassan Ali ja... hehe...

Orang politik kena bersungguh...
Berputaq cakap, akai kena jenuh
Jumpak rakyat tak la pecah peluh...
Asaikan poket isi mau penuh

Orang politik kena kuat...
Otak simpan biaq mulut ligat
Biaq luaq nampak sihat...
Dalam mereput tak nampak lihat

Orang politik kena pandai...
Ada akai kena dok pakai.
Baru hidup tak macam bangkai...
Tempat rakyat tumpang ramai.

Ni la kot pasainya yang Mak Long hang tak bagi Pak Long masuk politik nih... takut majlis Pak Long pi jadi camni, malu la Mak Long hang nak mengaku bini... hehe...

Wassalam...

http://paklongonline.blogspot.com/

Orang ramai marah polis 'tendang' motosikal remaja


Kurang dua hari disiarkan, gambar seorang anggota polis yang didakwa menendang seorang penunggang motosikal semasa sekatan jalan raya sehingga menyebabkan remaja berusia 14 tahun itu mengalami kecederaan teruk telah dikongsi oleh tidak kurang 10,000 warga maya.

NONEGambar-gambar yang dimuat-naik itu menunjukkan seorang anggota polis berpangkat koperal yang memakai jaket hijau kuning serta bercermin mata gelap hitam dan remaja yang terlentang selepas terjatuh itu menimbulkan kemarahan warga maya yang membidas apa yang disifatkan mereka sebagai keganasan polis.

Kejadian pada Sabtu lalu dikatakan berlaku di Taman Tangkak Jaya, Ledang, Johor, dan telah  dilaporkan dalam akhbar-akhbar Cina, dengan beberapa daripada mereka menyiarkan cerita itu di muka depan akhbar mereka.

Menurut akhbar Kwong Wah Jit Poh, penunggang motosikal itu yang dikenali sebagai Lim Hup Hwang menunggang motosikal tanpa memakai topi keledar pada sekitar jam 5:50 petang apabila beliau melalui sekatan jalan itu.

Ketika cuba menghentikan Lim, anggota polis berkenaan menendang motosikalnya menyebabkan remaja jatuh itu melanggar pembahagi jalan lalu terjatuh.

NONELim kemudiannya dikejarkan ke Hospital Tangkak sebelum dipindahkan ke sebuah hospital swasta di Melaka akibat kecederaan teruk pada kepala, telinga kanan, leher, kaki dan bahagian lain di badannya.

"Ini anggota polis itu! Hanya kerana adik saya tidak memakai topi keledar, dia menendang motosikalnya. Kenapa dia berbuat demikian kepada adik saya yang berusia 14 tahun apabila dia hanya boleh mengeluarkan saman?" soal kakak Lim di posting Facebook posting yang turut memaparkan gambar polis yang sedang bertugas itu.

"Adik saya koma. Beliau mengalami pembekuan darah di lehernya yang terseliuh. Pendarahan juga dilaporkan pada bahagian kepala dan di telinga. Beliau juga terpaksa menerima jahitan untuk kecederaan di seluruh badannya!" -M'kini

 Korang agaklah, berani tak polis tendang motosikal yang ditunggangi oleh individu dalam foto ini?

Insaf Kesalahan Masa Lalu; Umno Wajar Berundur

Politik kian menarik dan meriah menjelang pilihanraya umum ke 13. Terkini Dato' Seri Najib mohon maaf kepada rakyat  atas kesilapan BN dalam pemerintahan mereka yang lepas dan memberi akujanji bahawa mereka tidak akan mengulangi kesilapan silam yang nyata telah membawa igauan buruk buat mereka.

Perbuatan ini dianggap luar biasa. Bagaimana UMNO selama ini dilihat gah dan angkuh di puncak kuasa, tiba - tiba roadshow keseluruh negara memohon maaf daripada rakyat atas kesilapan lampau mereka. Umumnya rakyat melihat perbuatan ini seperti "buang tabiat".

Seolah - olah UMNO sudah tahu bahawa kuasa dan pengaruh mereka bakal berakhir dalam pilihanraya umum akan datang, lalu  UMNO memohon maaf kepada rakyat disetiap negeri yang mereka jelajah.

Saya melihat perkara ini sebagai pelik dan menghairankan kerana Datuk Seri Najib boleh memilih televisyen untuk memohon maaf kepada seluruh rakyat dalam negara kita dan memadai dengan sekali mohon maaf. Tetapi .... apabila tindakan mohon maaf ini dibuat berulang kali, rakyat akan tertanya - tanya sebenarnya apa yang telah berlaku pada UMNO ?

[Gambar - antara kesalahan Umno yang paling besar adalah amalan rasuah]

Sebagai seorang muslim yang baik, sememangnya kita diajar menerima permohonan maaf dan segera memaafkan pihak lain terutama dikala mereka memohon untuk dimaafkan. Cuma asasnya apabila ada orang memohon maaf, ia terhenti di atas 2 perkara:

a] mohon maaf kerana "buang tabiat" mengikut istilah orang tua - tua. Mereka tidak bersalah dan tidak pernah rasa bersalah seperti UMNO yang sering menganggap PAS selama ini melontarkan fitnah kepada mereka. Apa yang PAS sebut adalah tidak benar dan fitnah semata - mata. Ertinya mereka berada di pihak yang benar selama ini, lalu kenapa mereka tiba - tiba beria - ia benar memohon maaf secara berulang kali daripada rakyat.

b] mohon maaf kerana sedar bahawa mereka telah dan pernah melakukan kesalahan serta kesilapan kepada rakyat. Jika ini tujuan UMNO memohon maaf, ertinya selama ini apa yang kita sebut bahawa UMNO telah melakukan kesalahan besar kepada rakyat adalah benar dan telah dimaklumi menerusi sikap dan langkah yang diambil oleh UMNO sehari dua ini apabila mereka memohon maaf kepada rakyat.

Saya tidak bermasaalah untuk rakyat menerima permohonan maaf tersebut atau dalam erti  kata lain, memberi kemaafan kepada mereka. Namun di sana perlu kepada rakyat amnya dan UMNO khasnya memahami bahawa memohon maaf sahaja tidak memadai kerana seiring dengan langkah memohon maaf, UMNO mesti mengembalikan hak rakyat yang telah diambil tanpa kerelaan seperti royalti minyak, kerajaan negeri Perak, pampasan mangsa ISA dan banyak lagi untuk saya sebutkan satu persatu di sini.

Saya melihat satu kewajaran  untuk UMNO berundur,  menginsafi kesilapan lampau dan memberi laluan kepada Pakatan Rakyat pula membuktikan keupayaan mereka menggalas amanah rakyat.

**** Ulasan ini merupakan kenyataan media Ustaz Nasrudin bin Hassan, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia.

Berikut adalah 10 sebab mengapa Najib takut untuk berdebat..


Kenyataan terbaru perdana menteri mengenai kesediannya berdebat dengan mana-mana pemimpin, namun pada masa sama meletakkan syarat yang tidak jelas, sekali lagi menggambarkan sikapnya yang berdolak dalik.

Najib sentiasa mencari alasan untuk mengelak cabaran debat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan memberi gambaran kononnya pemimpin Pakatan Rakyat itu tidak rasional.

“Sedangkan debat yang ingin dianjurkan ini memang berkaitan masa depan negara dan rakyat, bukan setakat debat kosong. Kita mahu berdebat mengenai dasar ekonomi, tadbir urus dan berkaitan kepentingan rakyat,”

Najib tidak perlu berdolak dalik memandangkan seluruh rakyat terutama pengundi muda mahu melihat sejauh mana kredibiliti seorang pemimpin politik berhujah bagi membuktikan masing-masing layak untuk mentadbir negara.

“Sikap Najib yang sentiasa berdolak dalih akan menjatuhkan imejnya sendiri kerana pengundi muda yang merupakan kelompok terbesar mahu melihat kedua-dua tokoh politik ini berdebat mengenai masa depan negara,”

Itu kenyataan dari Pengarah Strategi KEADILAN, Rafizi Ramli yang mengulas kenyataan Datuk Seri Najib Razak bahawa kononnya sedia berdebat dengan syarat lawannya mesti mempunyai ‘pemikiran munasabah’ dan serius mengenai masa depan negara, untuk sepenuhnya bacalah di Keadilandaily


Berikut pula adalah 10 sebab mengapa Najib takut untuk berdebat..


MAC 5 - Perdana Menteri boleh membuat cahaya dapatan kajian yang menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia mahu beliau untuk berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tetapi hakikat yang menyedihkan adalah bahawa manusia ini mempunyai rangka terlalu banyak dan tanda soal di sebelah namanya kepada risiko perdebatan walaupun denganJelapang Hu.

Oleh itu yang terbaik yang dia boleh lakukan melalui blog (lagi pilihan yang selamat supaya dia tidak perlu menjawab soalan-soalan sukar dari media alternatif) adalah untuk bercakap tentang hanya berdebat dengan pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab dan tidak mereka yang terdedah kepada teori konspirasi.

Ini adalah lencongan 101: ketika anda terjebak, menyalahkan pihak lain. Sebenarnya, Najib Tun Razak tidak akan berdebat dengan sesiapa sahaja dan ini adalah sebab-sebab:

1) Dia akan ditanya soalan mengenai senyap memekakkan ekoran kempen keganasan yang dilakukan oleh parti dan Kuasa, ribut askar mereka terhadap pembangkang.

2) Dia akan ditanya mengenai hutang penggelembungan kebangsaan dan cara yang tidak bertanggungjawab di mana kerajaan membelanjakan wang untuk membeli undi.

3) Dia akan diminta untuk mewajarkan tindakan tergesa-gesa tidak suci di mana kerajaan menolak melalui penyenaraian Felda.

4) Dia akan diminta untuk menjawab soalan-soalan di atas kematian model Mongolia, Altantuya Shariibuu, pertukaran terkenal sms antara beliau dan peguam Shafee Abdullah dan komisen besar yang dibayar kepada sebuah syarikat yang dikaitkan dengan orang kepercayaan beliau berhubung dengan kapal selam perjanjian.

5) Dia akan diminta untuk mentakrifkan bergerak beliau konsep 1 Malaysia ekoran penggunaan Ali Kuasa, Ibrahim, Zulkifli Noordin dan Hasan Ali.

6) Dia akan diminta untuk membahaskan DEB dan hubungan cinta dengan kroni.

7) Dia akan perlu untuk membincangkan mengheret kaki sekitar Perbadanan fidlot Negara dan keengganan untuk menyiasat Peguam Negara Gani Patail dalam kotak yang penuh dengan tuduhan serius, tidak lagi penyelesaian dengan Tajuddin Ramli.

8) Dia akan bercakap tentang penggunaan memalukan kerajaan wang pembayar cukai untuk membayar Media FBC dan membeli publisiti yang baik di luar negara.

9) Dia akan bercakap mengenai permohonan maaf setengah masak untuk dosa-dosa yang lalu Umno.

10) Dia akan bercakap tentang Liwat II.

Perdebatan akan menjadi terlalu membebankan untuk Najib dan yang adalah mengapa dia tidak akan berkongsi pentas dengan Anwar Ibrahim atau sesiapa. Bahawa kebenaran terserlah dan ia menyakitkan.
-sumber

Bangunan baru UPSI: Tidak sampai sebulan siling dah runtuh

MINGGU lalu, ReJaM© ke Ibu Pejabat Polis Daerah Tanjung Malim, Perak ketika 7 orang mahasiswa termasuk seorang aktivis dipanggil untuk sesi kawad cam rujuk sini [KeadilanKini].

Mereka diarahkan ke balai polis untuk membantu siasatan melalui pengecaman saksi-saksi polis bagi mengenalpasti individu-individu yang menyertai himpunan kebebasan akademik malam tahun baru 2012 yang lalu.

Antara yang turut dipanggil ialah saudara Hilman Idham, pegawai khas Timbalan Presiden KEADILAN, Azmin Ali yang juga bekas ahli jawatan kuasa Soladiriti Mahasiswa Malaysia (lima dari kiri dalam gambar).Buat pengetahuan sahabat pembaca, IPD Tanjung Malim terletak tidak sampai 200 meter dari Kampus Induk Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Atau lebih mudah, ia hanya berdepan dengan pintu masuk utama UPSI.

Semasa berada di sana, ReJaM© dihampiri oleh seorang pelajar UPSI yang menjelaskan bahawa sebuah lagi kampus UPSI yang baru dibina sudah siap diduduki.

Kampus baru itu terletak barangkali sekitar 2 kilometer dari kampus induk yang lama. Baru tidak sampai sebulan para pelajar dan staff mula mendudukinya. ReJaM© turut ke sana.

Apa yang cukup memeranjatkan, pelajar ini memberitahu bahawa siling bangunan baru ini sudah ada yang runtuh kerana bocor ditimpa air ketika hujan lebat.

Pelajar ini turut memaklumkan bahawa sudah banyak aduan dan rungutan namun tiada apa-apa perubahan dilihat. Tiada sebarang tindakan diambil.

Memandangkan hari sudah agak petang, ReJaM© tidak sempat untuk meninjau kesemua lokasi siling yang dikatakan runtuh itu, namun sempat mengambil gambar salah sebuah lokasi yang dimaksudkan iaitu di bilik salah seorang pensyarah.Difahamkan, mereka juga mengalami masaalah penghawa dingin, di mana hanya satu alat kawalan yang terpaksa dikongsi dalam satu bangunan menjadikan mereka terpaksa berlari dari satu aras ke satu aras untuk mendapatkan alat kawalan penghawa dingin.

Semasa keluar dari kampus baru itu, ReJaM© terpandang satu papan tanda tentang maklumat projek yang dijalankan di kawasan tersebut. Di sana tertulis "Satu lagi projek kerajaan Barisan Nasional"

Dalam hati ReJaM© berbisik "padanlah tak sampai sebulan siling dah runtuh". Serta merta juga ReJaM© teringat kisah stadium yang baru dibina di Terengganu runtuh sebelum sempat digunakan.
ReJaM© "Petanda bahawa Barisan Nasional dah nak runtuh..." -sumber

Related Posts with Thumbnails
hak cipta terpelihara ©2011. MUSLIMEEN UNITED .